Klubbstuga klippt

Om Medlemsskap

För att kunna ta del av klubbens verksamhet måste du vara medlem i Nacka BK. Det blir du genom att anmäla medlemskap - gå in under rubriken "Bli medlem".

Svenska brukshundsklubben

SBK, som är en frivillig försvarsorganisation, redovisar statistik till försvarsmakten och krisberedskaps-myndigheten. I denna statistik ska nu redovisas ålders- och könsfördelning på medlemmarna.

Vilket medlemskap ska du ha?

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift (fn. 580 kr). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift (fn. 200 kr) till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlem betalar endast lokal avgift (fn. 200 kr). Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemsskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 480 kr per år plus lokal avgift (totalt 680 kr). Förbundsavgiften är lite högre på grund av de extra administrativa kostnaderna.

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Då kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på www.nackahu.se 

Plusgirokonto  96 15 48-5

För frågor angående medlemskap, tappade medlemskort, inbetalningar och annat som rör just medlemskap, kontakta medlem[a]nackabk.nu.

Vad får du för medlemsavgiften?

 • Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).
 • Medlemskap i lokalklubben, Nacka Brukshundklubb (NBK).
 • Tidningen Brukshunden, sex nummer
  per år.
 • Rätt att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.
 • Rätt att delta i kurser och aktiviteter på NBK.
 • Rätt att träna enskilt på NBKs område.

Du är också ansluten till gruppförsäkring som gäller om du skulle bli skadad vid aktivitet i klubbens regi. Mer om förmåner kan du läsa här.

Medlemsavgifter 2018

 • Ordinarie medlem 580 kr
 • Ordinarie medlem (redan medlem i annan brukshundklubb) 200 kr
 • Familjemedlem 200 kr
 • Utlandsmedlem 680 kr
 • Ungdomsmedlem 275 kr (syskonmedlem 150 kr)