Klubbstuga klippt

Bli medlem

För att vi skall kunna registrera dig som medlem så behöver du fylla i nedanstående formulär med dina uppgifter.

Betala i samband med detta in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto  96 15 48-5 så registrerar vi dig som medlem.

Familjemedlemskap -  SBK Rasklubb
Vid familjemedlemskap -  ange namn på den som är huvudmedlem i Nacka BK på inbetalningen.
Är du medlem i en av SBK.s rasklubbar, ange vilken på inbetalningen.

Välkommen som medlem hos Nacka BK !

  • Är du redan medlem i någon SBK rasklubb, ange den här.