Hundens personlighet. Föreläsning av fil dr Kent Svartberg 7 november kl 19.00

Pris:
200 kr
Inkl. 0%
Art.nr:
P1594196
Antal:
Det finns många likheter mellan hundar. Men hundar skiljer sig också åt i deras typiska sätt att vara. Dessa individuella skillnader har av forskare kommit att ses precis som skillnader mellan oss människor, vilket har gjort att man även kommit att prata om personlighet hos hundar. Denna föreläsning handlar om vilka personlighetsdrag man kan hitta hos hundar och om orsakerna till varför olika hundar skiljer sig åt i deras typiska beteende. Även olika metoder för att fånga hundens personlighet tas upp, exempelvis olika former av beteendetester.
Plats: Klubbhuset. Blir vi jättemånga meddelas annan lokal.