Klubbstuga klippt

Agility

Prova-på-agility

För hundar i åldern 12 månader och uppåt. Förare och hund ska ha genomgått Allmänlydnad 2 eller ha motsvarande kunskaper. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning, den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och ändå behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”.

Mål med kursen: Möjlighet till att prova på olika agilityhinder och få en inblick i sporten agility.

Innehåll: Inlärning av hinder, träning på de flesta av agilityhindren.

Antal gånger: 1 tillfälle med praktik och teori. 

Grundkurs i agility

För hundar i åldern 12 månader och uppåt. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning, den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och ändå behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”. Intagningsprov för alla anmälda.

Mål med kursen: Hunden ska ha tränat alla hinder. Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt hinderträning på egen hand.

Innehåll: Kunskaper om agility som sport och dess historia, inlärning av de olika hindren.

Fortsättningskurs i agility

För hundar i åldern från 12 månader och uppåt. Hund och förare ska ha genomgått Grundkurs i agility eller ha motsvarande kunskaper dvs. ha tränat alla hinder. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning, den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och ändå behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”.

Mål med kursen: Efter avslutad kurs ska ekipagen känna till, och ha provat på, framförbyte och ha en fördjupad hinderinlärning.

Innehåll: Inlärning av hinder, träning på de flesta av agilityhindren

Förberedande tävlingskurs i agility

Hund och förare ska ha genomgått Fortsättningskurs i agility eller ha motsvarande kunskaper dvs. vara väl bekant med alla hinder.

Mål med kursen: Alla ekipage ska ha provat de grundläggande handlingsteknikerna. Kursdeltagaren skall ha tillräckliga kunskaper om handling för fortsatt träning på egen hand.

Innehåll: Tävlingsregler, träning på hinderkombinationer samt banor med tyngdpunkt på förarens handling.

Tävlingskurs i agility

Hund och förare ska ha genomgått Förberedande tävlingskurs i agility (vara väl bekant med olika handlingstekniker) samt ha startat på tävling eller ha motsvarande kunskaper.

Mål med kursen: Förbättra samarbetet mellan hund och förare.

Innehåll: Fördjupad träning med tyngdpunkt på förarens handling.