Ny_logga

PM till Nacka BKs
 Officiella klass 2 Agilitytävling lördagen den 5:e oktober 2019

Domare: Yvonne Ahlin
Tävlingsledare: Lotta Zanderholm nås på Lnordevang@hotmail.com eller på 0702-57 47 50 under tävlingsdagen. Hör av er om ni får förhinder eller har blivit uppflyttade.
 
Anmälan: Du anmäler dig till inroparen vid banvandringen. Startlistor kommer att sitta uppe på klubbstugans veranda.
Slutmätning: Hör av dig innan tävlingen om du behöver få din hund slutmätt. Slutlig mätning ska ske innan hunden startar på tävling efter att den har uppnått 24 månaders ålder.
Diskvalificering: Vid disk får du köra klart under tävlingsmässiga former men inte längre än referenstiden x 2.
Servering:  Det kommer att finnas smörgåsar, toast, varm korv med bröd och fikabröd samt kall och varm dricka att köpa i vår cafeteria. Vi tar kort och Swish men inte kontanter.

Banvandring: Vi startar med 8 minuters banvandring för medium och direkt därefter har small och x-small gemensam banvandring i 8 minuter. Omgående efter att small & x-Small banvandrat klart så startar vi mediumklassen. Detta upplägg gäller både hoppklass A och hoppklass B under förmiddagen.
I agilityklass för medium, small och x-small körs en öppen gemensam längre banvandring omkring lunchtid. 
Large och x-large har en gemensam banvandring i agilityklass på 8 minuter.
I både hoppklass A och hoppklass B kommer large och x-large ha 8 minuters separata banvandringar direkt efter varandra. Omgående efter x-large banvandrat klart så startar vi largeklassen. 

Vi väntar inte in utan kör på klasserna under dagen. Den enda tid vi inte ändrar är banvandringen för large och x-large agilityklass som kommer tidigast vara 13:25.

Klasserna kommer att köras i följande ordning:    
Banvandring hoppklass B medium (17) 9:00
Banvandring hoppklass B small (17) och x-small (5) 9:08
Första start; medium hoppklass B 9:17
Prisutdelning hoppklass B ca: 10:00
Banvandring hoppklass A medium (18) ca: 10:25
Banvandring hoppklass A small (17) och x-small (6) ca: 10:34
Prisutdelning hoppklass A ca: 11:40
Gemensam Banvandring Agilityklass medium (17), small (15) och x-small (6) ca: 12-12:20
Prisutdelning agilityklass medium, small och x-small ca: 13:20

Gemensam Banvandring agilityklass large (4) och x-large (20) tidigast 13:25
Prisutdelning agility large och x-large ca: 14:20
Banvandring hoppklass A large (16) ca: 14:45
Banvandring hoppklass A x-large (23) ca: 14:53
Prisutdelning hoppklass A ca: 15:50
Banvandring hoppklass B large (15) ca: 16:07
Banvandring hoppklass B x-large (18) ca: 16:15
Prisutdelning hoppklass B ca: 17:15

Att tänka på:

 • Vi har begränsat antal parkeringsplatser så samåk gärna och parkera smart så att alla får plats (p-vakt kommer att finnas i början av dagen och från 13:00). Vi har inte plats för att ställa upp Husbilar.
 • Vi har inte kommunalt vatten så ta med vatten både till dig och till din hund.
 • Ni som röker visa hänsyn
 • Ta med registreringsbevis/tävlingslicens, medlemsbevis och vaccinationsintyg. Stickprov kommer att göras under dagen.
 • Toalettvagn finns till höger om klubbstugan, observera att vattnet på toaletterna inte går att dricka.
 • Vi har inte så mycket plats runt vår agilityplan så tält hänvisar vi till nedre delen av planen. Skyltar kommer att finnas uppsatta med vart ni kan ha tälten.
 • Vår rastslinga börjar längst bort vid parkeringen. Glöm inte att plocka upp efter din hund.
 • Återbetalningar görs via AGIDA Tävling. Intyget ska vara tävlingsledaren till handa senast 8 dagar efter tävlingsdatumet för att återbetalning ska ske.

 
Vägbeskrivning
GPS
WGS84: N 59° 19.5992', E 18° 12.1357'
Decimal: 59.3267, 18.2023

 • Med bil från Stockholm: Kör väg 222 (Värmdöleden) och ta av vid avfarten Nacka C, Jarlaberg, Nacka Strand. Ta höger i rondellen och fortsätt ca 350m, vänster i nästa rondell in på Värmdövägen och fortsätt ca 2km till Ektorpsrondellen. Tag vänster och fortsätt Ektorpsvägen ca 1,5km till Utskogsvägen. Tag vänster och fortsätt knappt 1km och sväng vänster in på Apportvägen.
 • Med bil från Värmdö: Kör väg 222 (Värmdöleden) över Skurubron och avfarten direkt till höger mot Skuru. Ta vänster mot Ektorp. Fortsätt Värmdövägen fram till Ektorpsrondellen. Ta höger i rondellen och fortsätt därefter som beskrivet ovan.
 • Med SL: Till klubben kommer man med buss 409. Hållplatsen heter Knut Stangenbergs väg

 
Info från SAgiK
1.11 Förarens skyldigheter 
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…
 
3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”
 
  Vi ser fram emot en trevlig dag och tackar våra sponsorer!