Ny_logga

Om Medlemsskap

För att kunna ta del av klubbens verksamhet måste du vara medlem i Nacka BK. Det blir du genom att anmäla medlemskap här: Bli medlem

Svenska brukshundsklubben

SBK, som är en frivillig försvarsorganisation, redovisar statistik till försvarsmakten och krisberedskaps-myndigheten. I denna statistik ska nu redovisas ålders- och könsfördelning på medlemmarna.

Vad får du för medlemsavgiften?

 • Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).
 • Medlemskap i lokalklubben, Nacka Brukshundklubb (NBK).
 • Tidningen Brukshunden, sex nummer
  per år.
 • Rätt att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.
 • Rätt att delta i kurser och aktiviteter på NBK.
 • Rätt att träna enskilt på NBKs område.

Du är också ansluten till gruppförsäkring som gäller om du skulle bli skadad vid aktivitet i klubbens regi. Mer om förmåner kan du läsa här.

Medlemsavgifter 2021.

 • Ordinarie medlem 620 kr
 • Ordinarie medlem (redan medlem i annan brukshundklubb) 220 kr
 • Familjemedlem 220 kr
 • Utlandsmedlem 10 kr
 • Ungdomsmedlem 275 kr (syskonmedlem 150 kr)