Ny_logga

Bli medlem

Välkommen till Nacka Brukshundklubb!

För att kunna ta del av klubbens verksamhet måste du vara medlem i Nacka BK.
Bli medlem

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (250 kr), totalt 650 kr.
Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen. 

Svenska brukshundsklubben

SBK, som är en frivillig försvarsorganisation, redovisar statistik till försvarsmakten och krisberedskaps-myndigheten. I denna statistik ska nu redovisas ålders- och könsfördelning på medlemmarna.

Vad får du för medlemsavgiften?

  • Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).
  • Medlemskap i lokalklubben, Nacka Brukshundklubb (NBK).
  • Tidningen Brukshunden, sex nummer
    per år.
  • Rätt att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.
  • Rätt att delta i kurser och aktiviteter på NBK.
  • Rätt att träna enskilt på NBKs område.

Du är också ansluten till gruppförsäkring som gäller om du skulle bli skadad vid aktivitet i klubbens regi. Mer om förmåner kan du läsa här.