Ny_logga

Bli medlem

Välkommen till Nacka Brukshundklubb!

För att kunna ta del av klubbens verksamhet måste du vara medlem i Nacka BK.

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (220 kr), totalt 620 kr.
Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.
Bli ordinarie medlem

Familjemedlem betalar endast lokal avgift (220 kr). Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen. För att bli familjemedlem klicka på länken "bli ordinarie medlem" välj sedan att bli ordinarie medlem utan förbundsavgift.

Svenska brukshundsklubben

SBK, som är en frivillig försvarsorganisation, redovisar statistik till försvarsmakten och krisberedskaps-myndigheten. I denna statistik ska nu redovisas ålders- och könsfördelning på medlemmarna.

Vad får du för medlemsavgiften?

 • Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).
 • Medlemskap i lokalklubben, Nacka Brukshundklubb (NBK).
 • Tidningen Brukshunden, sex nummer
  per år.
 • Rätt att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.
 • Rätt att delta i kurser och aktiviteter på NBK.
 • Rätt att träna enskilt på NBKs område.

Du är också ansluten till gruppförsäkring som gäller om du skulle bli skadad vid aktivitet i klubbens regi. Mer om förmåner kan du läsa här.

Medlemsavgifter 2022

Ordinarie medlem 620 kr
 • Ordinarie medlem (redan medlem i annan brukshundklubb) 220 kr
 • Familjemedlem 220 kr
 • Utlandsmedlem 700 kr
 • Ungdomsmedlem 275 kr