Ny_logga

Styrelse, valberedning och revisorer 2022

Styrelse

Ordförande

Annette Ståhl
ordforande@nackabk.nu
073-389 26 67

Vice ordförande

Jerker Linnerborg
viceordforande@nackabk.nu

Sekreterare

Christina Rudén
sekreterare@nackabk.nu
070-493 31 01

Kassör

Tina Maclean
kassor@nackabk.nu

Ledamot 1

Åsa Campbell
ledamotett@nackabk.nu

Ledamot 2

Jasmin Griffin
ledamottva@nackabk.nu
 

Ledamot 3

Inger Larsson
ledamottre@nackabk.nu

Suppleant 1

Ingvill Nordseth
suppleantett@nackabk.nu

Suppleant 2

Barbro Eriksson
suppleanttva@nackabk.nu

Valberedning

Sammankallande
Ulrika Hallberg Lüning
valberedning@nackabk.nu


Anna Lindblom Talomaa


Maria Jerhamre Engström     

Revisorer

Förste revisor
Carola Vogel

Andre revisor
Tina MacLean

Suppleant
Ulrika Hallberg Lüning