Ny_logga

Rallylydnad

Prova-på Rallylydnad

Kursen vänder sig till dig som vill ha en inblick i den nya hundsporten Rallylydnad. Hunden bör ha en god allmänlydnad.

Mål med kursen: Möjlighet till att prova på några olika moment/skyltar och få en inblick i sporten Rallylydnad.

Teoretiskt innehåll: Sporten Rallylydnad, förkunskaper, inlärning av moment/skyltar.

Praktiskt innehåll: Träning på några av skyltarna i nybörjarklass.

Antal gånger/deltagare: 1 tillfälle med praktik och teori. Totalt 4-6 studietimmar. 8 deltagare.

Grundkurs Rallylydnad

För dig som vill lära dig grunderna i den nya hundsporten Rallylydnad. Det krävs att hunden har en god allmänlydnad.

Mål med kursen: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten i Rallylydnad Nybörjarklass på egen hand.

Teoretiskt innehåll: Kunskaper om Rallylydnad som sport och dess historia, inlärning av de olika momenten i Nybörjarklass, tävlingsregler.

Praktiskt innehåll: Inlärning av skyltar och moment i Nybörjarklass och arbete med hela banor.

Antal gånger/deltagare: 8 tillfällen med både praktik och teori. Totalt 24 studietimmar. 8 deltagare

Rallylydnad Fortsättningsklass

För dig som vill träna/tävla Fortsättningsklass i den nya hundsporten Rallylydnad. I denna kurs lär du dig momenten i Fortsättningsklass och arbetar med banor. Det krävs att hund och förare gått Grundkurs Rallylydnad eller motsvarande och har god kunskap om momenten i Nybörjarklass.

Mål med kursen: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av de olika momenten i Fortsättningsklass på egen hand.

Teoretiskt innehåll: Kunskaper om momenten i Fortsättningsklass, tävlingsregler och bankonstruktioner.

Praktiskt innehåll: Träning av sekvenser och banor av skyltar och moment i Fortsättningsklass.

Antal gånger/deltagare: 2-4 tillfällen med både praktik och teori. Totalt 12 studietimmar. 8 deltagare

Rallylydnad Avancerad klass

För dig som vill träna/tävla Avancerad klass i den nya hundsporten Rallylydnad. I denna kurs lär du dig momenten i Avancerad klass och arbetar med banor. Det krävs att hund och förare har gått Rallylydnad Fortsättningsklass eller har motsvarande kunskaper och har god kunskap om momenten i Nybörjar- och Fortsättningsklass.

Mål med kursen: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av de olika momenten i Avancerad klass på egen hand.

Teoretiskt innehåll: Kunskaper om momenten i Avancerad klass, tävlingsregler och bankonstruktioner.

Praktiskt innehåll: Träning av sekvenser och banor av skyltar och moment i Avancerad klass.

Antal gånger/deltagare: 1-2 tillfällen med både praktik och teori. Totalt 6 studietimmar. 8 deltagare

Rallylydnad mästarklass

För dig som vill träna/tävla mästarklass i den nya hundsporten Rallylydnad. I denna kurs lär du dig momenten i mästarklass och arbetar med banor. Det krävs att hund och förare har gått Rallylydnad avancerad klass eller har motsvarande kunskaper och har god kunskap om momenten i nybörjar- fortsättnings- och avancerad klass.

Mål med kursen: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av de olika momenten i Mästarklass på egen hand.

Teoretiskt innehåll: Kunskaper om momenten i Mästarklass, tävlingsregler och bankonstruktioner.

Praktiskt innehåll: Träning av sekvenser och banor av skyltar och moment i Mästar klass.

Antal gånger/deltagare: 1 Tillfälle med både praktik och teori. Totalt 6 studietimmar. 8 deltagare.