Ny_logga

Våra olika medlemsskap

Följande medlemskap finns:

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (400 kr) och lokal avgift (220 kr för Nacka BK). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift  till varje klubb som du är medlem i.
Bli ordinarie medlem

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. I medlemsskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 480 kr per år plus lokal avgift (totalt 700 kr). Förbundsavgiften är lite högre på grund av de extra administrativa kostnaderna.

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Då kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på www.nackahu.se 

För frågor angående medlemskap, tappade medlemskort, inbetalningar och annat som rör just medlemskap, kontakta medlem@nackabk.nu

Läs mer om olika typer av medlemskap på SBK:s hemsida