Ny_logga

Bli medlem

Välkommen som medlem i Nacka BK!

För att vi skall kunna registrera dig som medlem så behöver du fylla i nedanstående formulär med dina uppgifter.
Betala i samband med detta in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 96 15 48-5 så registrerar vi dig som medlem.

Följande medlemskap finns:
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift (fn. 620 kr). Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift (fn. 220 kr) till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlem betalar endast lokal avgift (fn. 220 kr). Förutsättningen är att någon i din familj redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemsskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 480 kr per år plus lokal avgift (totalt 700 kr). Förbundsavgiften är lite högre på grund av de extra administrativa kostnaderna.

Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Då kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer på www.nackahu.se 

För frågor angående medlemskap, tappade medlemskort, inbetalningar och annat som rör just medlemskap, kontakta medlem@nackabk.nu
 

  • Är du redan medlem i någon SBK rasklubb, ange den här.