Ny_logga

Kursvillkor

Medlemskap och anmälningsvillkor

För att gå kurs hos oss krävs att du är medlem i Nacka BK. Läs mer här.

Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor. 

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet principiellt enats om.

Betalning

På hemsidan där du bokar en kurs finns även betalningsinstruktion. I kursavgiften ingår en administrationsavgift på 350 kr. Hela kursavgiften ska vara betald senast 3 veckor innan kursstart. 

Inställd kurs och uppskjuten kursstart

Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka. Om kursen skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela den erlagda kursavgiften.

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med 350 kr i administrationsavgift. För att en återbetalning skall ske krävs att instruktör och kurskansliet omgående får meddelande om kursavbrottet.

Kallelse

Kallelsen får du cirka en vecka innan första kurstillfället. 

Löptik på kurs

Om din hunden löper, är det viktigt att informera instruktören innan nästkommande kurstillfälle. Då ni tillsammans kan avgöra om hunden kan delta vid kurstillfällerna alternativ om du ska vara med utan hund vid kurstillfället. Instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften betalas ej åter p.g.a. löp. OBS! Löptik får ej vistas i stugan.

Olycksfallsförsäkring

Som medlem i Nacka BK är du olycksfallsförsäkrad under verksamhet anordnad av oss. 

Studietimme

En studietimme omfattar 45 min.

Återbud

Återbud lämnas genom att meddela detta till kurskansli@nackabk.nu
Vi har följande regler för avbokning:
Avbokning sker tidigare än tre veckor innan första kurstillfället: Hela kursavgiften återbetalas minus en administrationsavgift på 350 kr.
Avbokning sker tidigare än två veckor innan första kurstillfället: Halva kursavgiften återbetalas minus en administrationsavgift på 350 kr.
Avbokning sker senare än 2 veckor innan första kurstillfället: Du har inte rätt att få någon del av kursavgiften tillbaka.
Lyckas vi få en annan person att ta över kursplatsen betalar vi dock alltid tillbaka hela kursavgiften minus administrationsavgiften på 350 kr.