Ny_logga

Kursvillkor

Medlemskap och anmälningsvillkor

För att gå kurs hos oss krävs att du är medlem i Nacka BK. Läs mer här.

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet principiellt enats om. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Betalning

När du bokar en kurs så får du en bekräftelse med betalningsinstruktion via E-post. I kursavgiften ingår en administrationsavgift på 250kr. Hela kursavgiften ska vara betald senast 14 dagar innan kursstart. Missas betalningen riskerar du att mista din plats.
 

Inställd kurs

Vi kan tvingas ställa in en kurs före start. Du får då hela avgiften tillbaka inklusive administrationsavgiften. Om kursen skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela den erlagda kursavgiften inklusive administrationsavgiften. 

Kursavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med administrationsavgiften. För att en återbetalning skall ske krävs att kurskansliet meddelas om kursavbrottet.

Kursstart och kallelse

Kallelsen får du i samband med bokningen och betalnings-instruktionen. Du måste vara medlem i Nacka BK och din hund måste vara id-märkt och vaccinerad för att gå på kurs hos oss. Vid första kurstillfället visar du upp giltigt medlemskort och din hunds id- och vaccinationshandlingar för instruktören så att id-kontroll kan göras.
 

Löptik på kurs

Om din hunden löper, är det viktigt att informera instruktören innan nästkommande kurstillfälle. Då ni tillsammans kan avgöra om hunden kan delta vid kurstillfällerna alternativ om du ska vara med utan hund vid kurstillfället. Instruktören tar dock beslutet utifrån planerad aktivitet, bokade planer och andra deltagare. Kursavgiften betalas ej åter p.g.a. löp. OBS! Löptik får ej vistas i stugan.

Olycksfallsförsäkring

Medlemskap i Nacka BK är obligatoriskt för att delta på kurs hos oss. Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under verksamhet anordnad av Nacka BK. All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet

Studietimme

En studietimme omfattar 45 min.

Återbud

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom meddela kurskansli@nackabk.nu senast två veckor före kursstart. Du har då rätt att återfå hela avgiften utom administrationsavgiften. Avbokar du senare än två veckor före kursstart får du betala halva kursavgiften reducerat med administrationsavgiften, för de kostnader och förlust som klubben drabbas av till följd av din sena avbokning. Om du avbokar din anmälan när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.