Ny_logga

Sök

Prova-på-sök

Mål med kursen: Möjlighet att prova på sök och få en inblick i bruksgrenen.

Teoretiskt innehåll: Bakgrund, praktisk användning, förutsättningar, inlärning.

Praktiskt innehåll: Träning på att sökövningar med figurant.
 

Prova-på uppletande

Mål med kursen: Möjlighet att prova på specialmomentet, uppletande av föremål. Kursen ger en inblick i hur du utvecklar din hunds nosarbete och föremålsintresse.

Teoretiskt innehåll: Bakgrund, praktisk användning, förutsättningar, inlärning.

Praktiskt innehåll: Träning på grundfärdigheter, föremålsintresse, avlämningar.
 

Grundkurs i sök

För dig som vill aktivera din hund eller tävla. Ekipaget ska ha varit med i prova-på-sök eller liknande. Det krävs att hunden har god allmänlydnad.

Mål med kursen: Att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare till fortsättningskurserna i sök.

Teoretiskt innehåll: Inlärning och utveckling av nosarbete i sök.

Praktiskt innehåll: Fördjupade kunskaper om sökövningar med figurant.
 

Fortsättningskurs i sök

För dig som vill tävla eller aktivera din hund i specialgrenen sök. Ekipaget bör ha deltagit i grundkurs sök  och fortsatt att träna efter det. Eller ha motsvarande kunskaper.

Mål med kursen: Att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i sök på appellnivå.

Teoretiskt innehåll: Regler för tävling och fördjupade kunskaper i specialmomenten.

Praktiskt innehåll: Utveckling av grundfärdigheter till tävlingsmässigt genomförda övningar.