Ny_logga

Spår

Prova-på-spår

Mål med kursen: Möjlighet att prova på spår och få en inblick i bruksgrenen.

Teoretiskt innehåll: Bakgrund, praktisk användning, förutsättningar, inlärning.

Praktiskt innehåll: Träning på att lägga/gå spår.
 

Grundkurs i spår

För dig som vill aktivera din hund eller tävla. Ekipaget ska ha varit med i prova-på-spår eller liknande. Det krävs att hunden har god allmänlydnad.

Mål med kursen: Att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare till fortsättningskurserna i spår.

Teoretiskt innehåll: Inlärning och utveckling av nosarbete i spår.

Praktiskt innehåll: Fördjupade kunskaper om att lägga/gå spår.
 

Fortsättningskurs i spår

För dig som vill tävla eller aktivera din hund i specialgrenen spår. Ekipaget bör ha deltagit i grundkurs i spår eller ha motsvarande kunskaper.

Mål med kursen: Att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i spår på appellnivå.

Teoretiskt innehåll: Regler för tävling och fördjupade kunskaper i specialmomenten.

Praktiskt innehåll: Utveckling av grundfärdigheter till tävlingsmässigt genomförda övningar.